Motivation.

Internationell dag hela dagen, med socialarbetare från
Tyskland, Azerbadjan, Skottland, Danmark, Polen och Sydafrika.
Plus studenter som berättade om praktik och uppsatser i utvecklingsländer.

 
Hej inspiration. 
Hej motivation.
 
Nu vet jag varför jag pluggar igen.